Curs de specializare “Manager de inovare” – Decembrie 2017, Iaşi

Programul de specializare este organizat de TAAS Consultancy, autorizată ca furnizor de formare profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

Cursul își propune pregătirea viitorilor manageri de inovare în sensul definirii și explicării noțiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic și a modului de realizare a acestuia, prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare (noțiuni de proprietate intelectuală, studiu de oportunitate, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, analiza de risc, analiza SWOT, planificare, politici și strategii de inovare) și în final elemente de calcul pentru evaluarea eficientei economice a inovării.

Cursul “Manager de inovare” este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, finalizat cu eliberare de certificate recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Astfel, absolvenții vor fi certificați ca manageri de inovare, în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România, cod COR 242106.

Termenul limită de înscriere: 06 decembrie 2017.

Cursul va avea loc  în luna decembrie 2017. Durata cursului este de 40 de ore. Programul va fi stabilit cu participanții înscriși la curs, ȋn concordanţă cu disponibilitatea acestora.

Cum mă înscriu?

Prima condiție pe care trebuie să o îndepliniți pentru a participa la cursul de Manager de inovare este să fiți absolvent al unei instituții de învățământ superior.

Descărcați formularul inscriere  de pe site și trimiteți-l completat la training@taas.ro (dacă reprezentați o persoană juridică, treceți și datele firmei/organizației/instituției), împreună cu actele necesare precizate mai jos.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de pe site-ul nostru: www.taas.ro.

Acte necesare:

Copie după cartea de identitate;
Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
Copie  certificat de naştere;
Copie după diploma de licență.

Pentru înscrieri și informații suplimentare privind desfășurarea acestui curs sunați-ne la numărul de telefon 0736.120.000 sau scrieți-ne la adresa de e-mail training@taas.ro.

Vă așteptăm cu drag!